Kursy językowe dla uczniów SP w Polsce

Woj.

British School - Szkoła Języków Obcych - Katowice

Strona www: britishschool.pl/
Woj.;Miasto: Katowice
kursy dla dzieci - języki: angielski

Katowice
ul. Armii Krajowej 44
tel. 32 400 78 97

Szkoła uczy dzieci z klas szkoły podstawowej. Jest to poziom na którym dzieci odkrywają świat w nowy sposób, za pomocą obcego języka. Zajęcia dla tej grupy wiekowej są prowadzone przez filologów angielskich, którzy przeszli specjalistyczne szkolenia pod kątem nauczania dzieci młodszych. Materiał metodyczny jest szczegółowo dobrany do zainteresowań, tempa nauki i temperamentu dzieci. Nauka języka angielskiego prowadzona jest głównie w formie zabawy, gry, piosenki i naturalnego sposobu przyswajania języka. Uczniowie mają też do dyspozycji specjalnie dobrany podręcznik, który zawiera omawiany materiał językowy oraz umożliwia powtarzanie i utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności w domu.Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności