Kursy językowe dla uczniów SP w Polsce

Woj.

Akademia Językowa

Woj.;Miasto: Opole
kursy dla dzieci - języki: angielski

ul. Ozimska 36
45-058 Opole
tel. 77 464 51 45

Mała Lingua to innowacyjna metoda nauczania dzieci, w wieku 3-12 lat, przygotowująca do sprawnej komunikacji w naturalnym środowisku językowym, np. za granicą. Jej celem jest rozwinięcie u uczniów umiejętności wypowiedzi pełnymi zdaniami, przy jednoczesnym utrwaleniu w ich pamięci poznanych dotąd zasobów językowych. Dzięki wykorzystaniu autorskich materiałów dydaktycznych, dzieci uczą się nie tylko samego języka, ale także zdobywają wiedzę o mieszkańcach i kulturach innych krajów. Pozwala im to poznać język jako podstawę dialogu międzykulturowego, a nie jedynie wirtualne narzędzie do komunikacji w klasie. Skuteczność metody Mała Lingua została doceniona i wyróżniona przez MEN Europejskim Certyfikatem Jakości i Innowacyjności - European Language Label.Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności