Kursy językowe dla uczniów SP w Polsce pod kątem egzaminu ósmoklasisty

Woj.

British School - Szkoła Języków Obcych - Gołdap

Strona www: britishschool.pl/
Woj.;Miasto: Gołdap
kursy dla ósmoklasisty - języki: angielski

Gołdap
ul. Królewiecka 1
tel. 87 615 05 26

Szkoła uczy dzieci z klas szkoły podstawowej. Jest to poziom na którym dzieci odkrywają świat w nowy sposób, za pomocą obcego języka. Zajęcia dla tej grupy wiekowej są prowadzone przez filologów angielskich, którzy przeszli specjalistyczne szkolenia pod kątem nauczania dzieci młodszych. Materiał metodyczny jest szczegółowo dobrany do zainteresowań, tempa nauki i temperamentu dzieci. Nauka języka angielskiego prowadzona jest głównie w formie zabawy, gry, piosenki i naturalnego sposobu przyswajania języka. Uczniowie mają też do dyspozycji specjalnie dobrany podręcznik, który zawiera omawiany materiał językowy oraz umożliwia powtarzanie i utrwalanie zdobytych wiadomości i umiejętności w domu.


Aktualizacje proszę przesyłać na 

boks.gif
Polityka Prywatności