Kursy językowe dla uczniów SP w Polsce pod kątem egzaminu ósmoklasisty

Woj.

Berlin - Szkoła Języków Obcych - Białystok

ul. Częstochowska 6A
15-459 Białystok
tel. (85) 746-15-55

Nauczyciele stosują motywujące metody nauczania, zachęcają do czynnego udziału w zajęciach poprzez gry i zabawy, jednocześnie kontrolując postępy w nauce i obecność na zajęciach. Długość zajęć zależy od wieku dziecka. (Angielski i niemiecki dla dzieci) JUNIOR I - dzieci w wieku od 6 do 7 lat (2 razy w tyg. po 45 min.) JUNIOR II - dzieci w wieku od 8 do 10 lat (2 razy w tyg. po 70 min.) JUNIOR III - dzieci w wieku od 11 do 12 lat (2 razy w tyg. po 90 min.)


Aktualizacje proszę przesyłać na 

boks.gif
Polityka Prywatności